Tien tips voor wie zijn biografie wil gaan schrijven

1. Bedenk waarom en voor wie je gaat schrijven: je familieleden vinden familiegeschiedenissen waarschijnlijk interessant, een algemeen publiek wordt geboeid door andere dingen. Ga uit van de lezer; wie is dat en wat zou hij willen lezen?

2. Haal je fotoalbums te voorschijn, praat met mensen die je al lang kennen en zet de sluizen van je geheugen open.

3. Bedenk wat de kantelpunten in je leven waren; de momenten die echt belangrijk waren. Deze vormen later het geraamte voor je verhaal.

4. Werk dit uit tot een schrijfplan: maak een lijstje met thema’s of onderwerpen die voorlopig de structuur van je boek vormen. Elke keer dat je een gebeurtenis of anekdote te binnenschiet kun je die onderbrengen onder een van deze onderwerpen.

5. Begin gewoon: kies een onderwerp uit je schrijfplan en ga schrijven. Denk niet te lang na, je gaat het later toch herschrijven. Al schrijvend vind je je vorm. Je zult zien dat het steeds makkelijker gaat en dat je een eigen stijl ontwikkelt.

6. Schrijf alsof je het verhaal tijdens het eten aan tafel vertelt. Het krijgt dan vanzelf een kop en een staart. Lees wat je hebt geschreven hardop voor.

7. Details brengen een verhaal tot leven: beschrijf niet alleen wat er gebeurde, maar ook hoe het voelde, rook en er uit zag. Probeer de personages in je verhaal te karakteriseren. Wat voor man was je vader eigenlijk? Hoe was de sfeer op je middelbare school? Maak gebruik van anekdotes.

8. Een autobiografie hoeft niet altijd chronologisch verteld te worden, maar hou je wel aan een heldere structuur. Gaandeweg zul je zien dat je van je schrijfplan gaat afwijken. Denken en praten over je leven geeft tenslotte nieuwe inzichten. Er komt een moment dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen.

9. Wees kritisch: schrijven is een proces van schrappen en herschrijven, het is nooit in een keer goed. Laat anderen lezen wat je hebt geschreven en neem hun opmerkingen serieus. Of huur iemand in die er met een professionele blik naar kijkt.

10. En mocht het toch niet zo soepel gaan als je zou willen:
Zoek dan iemand die de gave heeft de juiste vragen te stellen, iemand die goed kan luisteren en die de antwoorden aaneen kan rijgen tot een verhaal dat uitstijgt boven een saaie chronologische opsomming, iemand die oog heeft voor wat bepalend is geweest in een mensenleven en die onbelangrijke details durft weg te laten. Bel of mail me!